Korupcijos prevencija

Norėdami pranešti apie korupcijos atvejį:

  • kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakingą už antikorupcinės aplinkos kūrimą įstaigoje: (+370 349) 65 083
  • rašykite el. paštu: pavaduotoja@dobilas-jonava.lt
  • visą parą kreipkitės į STT tel.: (+370 5) 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. 

Asmuo, atsakingas įstaigoje už korupcijos prevenciją - Agnė Pajaujytė.

 Asmuo, atsakingas už viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymąsi ir kontrolę - Jolita Skeirienė.