Apie mus

MISIJA

Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą ugdymo(si) procese, užtikrinant sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

 

VIZIJA

Patraukli vaikui ir šeimai, kurianti inovatyvų ugdymo turinį ir aplinkas, nuolat besimokanti institucija, tenkinanti individualius vaiko poreikius, telkianti bendruomenę vaiko gerovės užtikrinimui.

 

FILOSOFIJA

Kartu su šeima auginkime asmenybę.

 

VERTYBĖS

  1. Tobulėjimas
  2. Atsakomybė
  3. Kūrybiškumas
  4. Bendradarbiavimas