Naujienos

Tėvelių dėmesiui!

 

Vadovaujantis  Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiu 2024 m. balandžio 5 d.  Nr. 1B-173 „Dėl Jonavos rajono ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2024 metų vasarą 2024 m.“ informuojame, kad:

1. Birželio mėnesį dirbs naujai sudarytos grupės, užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas.

2. Liepos mėnesį dirbs naujai sudarytos grupės lopšelių-darželių „Dobilas“ ir „Žilvitis“ vaikams. Prioriteto tvarka priimami vaikai kai:

          2.1. tėvai (įtėviai, globėjai) arba vienas tėvas (jei vaiką augina vienas iš tėvų) dirba (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis) ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Savo grupės mokytojai  iki 2024 m. gegužės 15 d. pateikiami tai patvirtinantys dokumentai, kuriuose nurodyta darbovietė ir kad liepos mėnesį darbuotojas neatostogauja;

          2.2. Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiu vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

          2.3. vaikas yra iš šeimos, patiriančios socialinę riziką.

3. Rugpjūčio mėnesį darželis nedirba, vaikai pagal tėvų prašymus nukreipiami į lopšelį-darželį „Žilvitis“ (pageidaujantys rugpjūčio mėn. lankyti lopšelį-darželį „Žilvitis“ savo grupės mokytojai iki 2024 m. gegužės 15 d. pateikia dokumentą, kuriame nurodyta darbovietė ir kad rugpjūčio mėnesį darbuotojas neatostogauja).

 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą

 

Administracija