Administracinė informacija

Nuo 2024-01-01

 

Sutarties data

Sutarties galiojimo terminas

Sutarties
numeris

Sutarties
rūšis

Sutarties teisinis pagrindas

Sutarties kaina (Eur)

Adresas

Unikalus
numeris

Plotas (kv. m)

Sutarties šalys

2024-02-01

2024-05-31

SUT-7

Nuomos

LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 str. 2 d. 6 p.

20

Chemikų g. 33
Jonava

4400-2172-5271

45,46

Nuomotojas - Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas" , nuomininkas - Ainas Bareikis

2024-05-31

2024-06-30 SUT-17 Nuomos LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 str. 2 d. 6 p. 20 Chemikų g. 33
Jonava
4400-2172-5271 45,46 Nuomotojas - Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas" , nuomininkas - Ainas Bareikis